τι είναι το Καλώδιο ;

Από που προέρχεται η λέξη ;

arch_gr

Το «Καλώδιον»  στα αρχαία Ελληνικά ήταν το υποκοριστικό της λέξης «Κάλως» που σήμαινε «χοντρό σχοινί».

Καλώδια (σχοινιά) χρησιμοποιούνται  στην Μηχανική αλλά και στην ηλεκτρολογία, και αυτά θα μας απασχολήσουν σε αυτό το άρθρο.

 

Πότε ξεκίνησαν ;

tesla-edison

 

Τα Καλώδια (cable) δημιουργήθηκαν  αμέσως μετά την ανακάλυψη του συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος  στα τέλη του 18ου αιώνα. Μετά από τον «πόλεμο» μεταξύ Edison (DC)  και Νίκολα Τέσλα (AC).

Αυτοί  κατέληξαν ότι το ηλεκτρικό ρεύμα που θα μεταφέρονταν  (AC) από τα εργοστάσια προς τους καταναλωτές  ενέργειας ήταν οικονομικότερη και εξ ίσου ασφαλής  με την χρήση τους.

Έτσι η κατασκευή και χρήση των καλωδίων συστηματοποιήθηκε.

Άρχισαν να εμφανίζονται τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και δημιουργήθηκαν τα πρώτα εκτεταμένα δίκτυα καλωδίων για τη διανομή του παραγόμενου ρεύματος.

 

Η μελέτη στην πορεία της χρήσης τους, έβγαλε και προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν.

Ένα σημαντικό φαινόμενο των καλωδίων είναι η μετατροπή της  ηλεκτρικής ενέργειας σε (απώλειες) θερμική ενέργεια Joule με ποσότητα:      joule(όπου R είναι η ωμική αντίσταση του υλικού, I η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος, t o χρόνος διέλευσης του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στο καλώδιο).

Παρ όλα αυτά μέχρι και σήμερα τα καλώδια παρέμειναν η μοναδική επιλογή για την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Με την πάροδο των ετών και ανάλογα με τις ανάγκες χρήσης των καλωδίων υπήρξαν βελτιώσεις (περιεκτικότητα χαλκού)  για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα (R)σε απώλειες όχι μόνο θερμικής ενέργειας αλλά και ταχύτητες  σημάτων (F) ασθενών ρευμάτων που η εξέλιξη της τεχνολογίας έφεραν.

ο Ορισμός της λέξης

Καλώδια στην ηλεκτρολογία  είναι τα μονωμένα σύρματα,  που χρησιμοποιούνται για την διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος. Χάρη στην εξωτερική επένδυση τους από μονωτικά υλικά το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να μεταφέρεται από την πηγή του έως την κατανάλωση,  μέσα από αυτό με ασφάλεια.

Τι περιέχει ;

 

Ένα καλώδιο  περιέχει αγωγούς.

Αγωγό λέμε κάθε σώμα που χρησιμοποιούμε για τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από αυτό.Ξεχωρίζουμε τα καλώδια από τον αριθμό των αγωγών που περιέχει, σε δύο είδη.

kalodio-monoklono

 

 

Μονόκλωνο καλώδιο λέμε το καλώδιο που αποτελείται από ένα σύρμα .

 

polyklono

 

 

Πολύκλωνο καλώδιο λέμε το καλώδιο που αποτελείται από πολλά  σύρματα ή νήματα που δεν είναι μονωμένα μεταξύ τους

 

 

 

Σε ποιες κατηγορίες τα ξεχωρίζουμε ;

Σήμερα έχουμε δυο μεγάλες κατηγορίες καλωδίων και θα προσπαθήσουμε να σας τις παρουσιάσουμε όσο πιο συνοπτικά γίνεται.

ΙΣΧΥΡΑ ΚΑΛΩΔΙΑ

kalodia

 • Καλώδια υψηλής τάσης που είναι για τη μεταφορά ρεύματος από τα εργοστάσια παραγωγής προς τις εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης.Τα καλώδια υψηλής και υπερυψηλής τάσης κατασκευάζονται με αγωγούς από χαλκό ή αλουμίνιο και μόνωση από υψηλής καθαρότητας δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (super clean XLPE). Πάνω από το εξωθημένο εξωτερικό ημιαγώγιμο στρώμα της μόνωσης τοποθετείται μεταλλική θωράκιση που αποτελείται από σύρματα χαλκού και μεταλλική ταινία με πλαστική επικάλυψη ή μανδύα μολύβδου ή μανδύας αλουμινίου
 • Καλώδια μέσης (ή χαμηλής)τάσης για τη διανομή του ρεύματος στα κτίρια.
  Τα καλώδια μέσης τάσης κατασκευάζονται με αγωγούς από χαλκό ή αλουμίνιο και μόνωση είτε από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (XLPE), ή ελαστομερή (EPR) ή εμποτισμένου χάρτου (mass impregnated paper -MIND). Εάν απαιτείται, οι αγωγοί μπορούν να είναι κατά μήκος υδατοστεγείς.
 • Καλώδια για Εσωτερικές Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για τη μεταφορά ρεύματος εσωτερικά  των κτηρίων για την μόνιμη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
 • Υπόγεια καλώδια για την υπόγεια μεταφορά ρεύματος.
 • Υποθαλάσσια καλώδια.
 • Καλώδια συσκευών που αυτά μεταφέρουν ρεύμα από την πρίζα στη συσκευή.

Ανάλογα με το είδος αλλά και την επικυνδινότητα της εγκατάστασης θα χρησιμοποιήσουμε και πιο εξειδικευμένα όπως αντιεκρηκτικού τύπου ή πυράντοχα, εύκαμπτα, ή καλώδια ορυχείων και άλλες εφαρμογές βαρέως τύπου..

Όλα τα καλώδια ανάλογα την χρήση τους ξεχωρίζουν από  το είδος τους, το πλήθος των καλωδίων που περιέχουν αλλά και την διατομή των αγωγών τους.Για παράδειγμα, λέμε ΝΥΜ 3×1,5 που σημαίνει (τύπος καλωδίου-πλήθος καλωδίων-διατομή αγωγού)

ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΑ

polla kalodia

 • Καλώδια τηλεφωνίας (PSTN) για τη μεταφορά ηλεκτρικών σημάτων φωνής, χαμηλής πιστότητας.
 • Καλώδια μεταφοράς ήχου για τη μεταφορά ήχου υψηλής πιστότητας, όπως στα μεγάφωνα και τα μικρόφωνα.
 • Καλώδια δεδομένων (data) για τοπικά δίκτυα (LAN) που μεταφέρουν δεδομένα υπολογιστή σε μικρές σχετικά αποστάσεις.
 • Καλώδια δικτύου WAN (ISDN ή ADSL): Για τη μεταφορά πληροφοριών δικτύου και Διαδικτύου σε μεγαλύτερες αποστάσεις.
 • Καλώδια ηλεκτρονικών συσκευών που μεταφέρουν σήματα από περιφερειακές συσκευές στον υπολογιστή ( USB ή Firewire).
 • Καλώδια μεταφοράς σημάτων με αυτά να εμφανίζονται στην τηλεόραση το ραδιόφωνο τις κεραίες (ομοαξονικά ή μπλεντάζ)

Οι Οπτικές ίνες Θεωρείται ότι θα φέρουν επανάσταση στον τομέα των καλωδίων όμως δεν μεταφέρουν ρεύμα, αλλά φως. Καταχρηστικά εντάσσονται στα καλώδια λόγω της ομοιότητας στην εξωτερική εμφάνιση και την κατασκευή τους.

Έχουν ποιότητες τα καλώδια;

Ο Χαλκός είναι το επικρατέστερο «ευγενές» μέταλλο για την κατασκευή των καλωδίων. Οι τιμές της αντίστασης (απώλειες) είναι μικρότερες σε ένα καλώδιο χαλκού από ένα αλουμινίου. Οι αναλογίες σε «άλλα» μέταλλα καθορίζουν και την ποιότητα τους. Ωστόσο στον βωμό του χαμηλότερου κόστους η πρόσμιξη σιδήρου σε αγωγούς μπορεί να είναι πάνω απ το κανονικό. Το καταλαβαίνεις από την μορφή που παίρνει κατά  την οξείδωση του ή βάζοντας σε ένα κομμάτι αγωγού έναν μαγνήτη που αυτός έλκει μόνο τον σίδηρο…

Η εξέλιξη τους είναι τυφώνας που παρασύρει όλη την αγορά ηλεκτρολογικού υλικού. Για παράδειγμα στα άκρα ενός καλωδίου θα παρατηρήσετε το ανάλογο φις ή βύσμα ή ακροδέκτη σύνδεσης του, και άλλα πολλά εξαρτήματα…

STOP για την ώρα.

Το άρθρο είναι ελλιπές για μια τόσο «μεγάλη» λέξη για τους ηλεκτρολόγους και την επιστήμη.

Κατά διαστήματα θα το ενημερώνουμε ώστε να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερους φίλους μας .

Σχολιάστε και με το λογαριασμό σας του Facebook:

 

line
footer
Designed by Alekos Filippousis

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin